Så får du talet att svänga

Text: Camilla Eriksson

Tänk på en låt som verkar ha fastnat på repeat. Varför spelar den på din kanal? Kanske handlar det om att rösten ligger i ditt tonläge, texten beskriver ditt liv och melodin ger resonans i din kropp? Det är samma sak med ett tal.

Utgångspunkten är att förstå vad dina lyssnare redan tycker om. Sök en gemensam punkt och skapa sedan en förflyttning dit du vill att publiken ska. Skriv dem inte på näsan utan stanna innan. Den mest framgångsrika formuleringen är den som låter lyssnaren själv slutföra budskapet.

bygg dina argument. Ett påstående utan bevis är som en kör utan stämmor. Jocke Berg (Kent) sjunger: ”Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor, jag kan inte ens stå när du inte ser på och färglös som en tår blir jag utan dina andetag.” Och  du förstår, genom citatet och liknelserna. Ibland kan bevisen till och med spela solo.

Varje tal har sin struktur och sina delar. Vi skriver ner för att sedan spela upp. Men eftersom de som lyssnar inte kan se rubriker, styckeindelningar och när slutet vankas, behöver du skapa en förutsägbarhet i strukturen. Alla typer av tal har sin egen. Den klassiska inleder med att väcka nyfikenhet och gillande för dig och ditt budskap, tänk intro.

Den fortsätter med en berättelse som leder tanken fram till ditt budskap, tänk musikaliskt tema, gärna på ett sådant sätt att publiken redan listat ut vart du är på väg. (Är det pop, opera eller hårdrock?) Ditt budskap är strofen i refrängen som sätter sig direkt.

Härefter är det dags för verserna, det vill säga att argumentera för din sak.  Ibland kommer sticket – ett svagt mot­argu­ment som vaccinerar publiken att inte fästa vikt vid det, varken nu eller sedan.

Slutligen är det dags för din upp­maning: Vad vill du att de ska fortsätta tänka på efter att du tystnat? Se till att särskilt markera detta. Tänk obligatorisk höjning i en äkta schlager.

Sök sedan en språklig klang. När orden blir lättillgängliga, väcker känslor, och mönster undermedvetet registreras, kommer dina klanger att växa, fästa och ge budskapet nya röster i sammanhang där du inte finns. Våga bryta ditt invanda mönster. Kanske är det stilnivån som bryter mot sammanhanget. Vad betyder hjärtlig smärta i dur? Välj rätt valörer på dina ord så att den språkliga formen bär budskapet. Orden bör väcka nyfikenhet, lust och identifikation. Utnötta tecken och fraser skapar ingen Billboardetta. Betänk att dagens klichéer var gårdagens uttryck som träffade rätt.

Du komponerar. Vilken sång vill du att din publik ska börja sjunga när du spelar ditt sista ackord?