Så blev han husse till matteorden

Text: Bo Bergman

I början av 800-talet skrev matematikern Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi i Bagdad en banbrytande handbok om det indiska decimalsystemet och hur man löser algebraiska ekvationer. Tillnamnet al-Khwarizmi fick han efter födelseorten i provinsen Khwarizm i nuvarande Uzbekistan. När hans skrift några århundraden senare översattes till latin i Europa, blev namnet Khwarizm latiniserat till Algorismus och Algorismi. Han kallades också Algorithmus eller Algarithmus, genom anslutning till det grekiska arithmós, ’tal, siffra’.

Som benämning på sifferräkning eller de sex räknesätten i aritmetiken är algarithmus dokumenterat i Technisk-Terminologisk Ordbok öfwer Swenska Språket från 1837. Senare slog formen algoritm igenom, numera vanligen med betydelsen ’samling steg-för-steg-instruktioner för hur ett problem kan lösas eller en uppgift utföras’. Termen används inom datavetenskapen och matematiken.

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi lever också ordmässigt vidare genom titeln på hans handbok: ilm al-jabr wa al-muqabala. Al-jabr betyder ’sammanfogning, hopslutning’, och det blev i medeltidslatinet algebra.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.