Rösträtten satte fokus på språket

Hösten 1921 blev kvinnor i Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona historiska. I riksdagsvalet – som då genomfördes under två veckor – var de först i landet att utnyttja att kvinnor hade fått rösträtt på samma villkor som män. Och när rösterna hade räknats stod det klart att fem kvinnor hade valts in i riksdagen.

Kerstin Hesselgren tog plats i första kammaren, där hon hade sällskap av 149 manliga ledamöter. Ganska snart började hon kallas Kerstin den första.

Men hon var inte bara en pionjär inom politiken. Kerstin Hesselgren hade redan skrivit historia som den första svenska kvinnan som hade arbetat som sakkunnig vid Nationernas förbund, som den första i Sverige som fick titeln yrkesinspektris och som den första kvinnliga ordföranden för Socialarbetare inom industri- och affärsvärld.

När Kerstin Hesselgren bänkade sig i riksdagen var hon 50 år. Bakom sig hade hon alltså redan en lång karriär, krönt av en rad förtroendeuppdrag. Ändå var det alltjämt många som tvivlade på att kvinnor var lämpliga som ledamöter.

En tongivande språkvetare vid denna tid var professor Gustaf Cederschiöld. Han intresserade sig bland annat för skillnader mellan kvinnligt och manligt språk. Han underströk att det ena inte var bättre än det andra – men i essäsamlingen Om kvinnospråk och andra ämnen från 1900 hävdade han ändå att kvinnor var så känslostyrda att de inte kunde hålla tråden i debatter:

”Då de känna behov att giva luft åt sin mening i någon punkt, är det en plåga för dem att ej få göra det genast, utan nödgas på förhand begära ordet, avbida sin tur och under tiden sträva för att fasthålla sin stämning, så att den ej störes av de nya stämningar, som framkallas av de nya inläggen i diskussionen.”

På sidan 36 berättar Karin Milles om hur de första kvinnorna förberedde sig för att ge sig in i politiken. De studerade, övade, nötte och skaffade sig praktisk kunskap genom föreningslivet. Dessutom blev inträdet i riksdagen startskottet för en ny debatt om jämställdhet i språket.

Trevlig läsning!

Av:

Bild: Martin Stenmark