Press på politiker

En LOBBY försöker påverka folkvalda

Text: Bo Bergman

Svenska tidningar började på 1800-talet rapportera om lobby och lobbyister i Storbritannien och USA. Stor uppmärksamhet fick det amerikanska ”s.k. lobby-systemet”, som i Post- och Inrikes Tidningar 1857 förklarades med orden: ”så kallas försöken att utifrån medelst mutor inverka på omröstningarne inom kongressen”.

Lobbyverksamhet är organiserad påtryckning på politiska eller andra beslutsfattare. Grundordet lobby har haft betydelser som ’(hotell)hall; (omröstnings)korridor; samtalsrum; påtryckning, påtryckargrupp’. Utomparlamentariska intressegrupper brukade hålla till i de lagstiftande församlingarnas lobbyer – korridorer eller entréer – för att på olika sätt söka påverka de folkvalda. Intresseagenterna kom att med en kollektiv benämning kallas lobby.

Ordet är etymologiskt identiskt med engelska lodge, ’hydda, stuga; ordensloge’, franska loge, ’hydda; portvakts-, omklädningsrum; ordensloge’, och italienska loggia, ’pelarhall, friluftsrum; ordensloge’.

Alla de här orden går via medeltidslatinets laubia, lobia ytterst tillbaka på ett germanskt ord med grundbetydelsen ’skyddstak; lövhydda’; en ordsläkting är löv.

I svenska blev lobby allt vanligare efter andra världskriget.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.