Omdebatterad gubbe

Därför är en halmgubbe så enkel att avfärda.

Text: Bo Bergman

På sistone har det dykt upp halmgubbar i olika debatter och artiklar, men vad är det här för gubbar? En halmgubbe är ju egentligen en mansliknande figur eller docka som är uppstoppad med och tillverkad av halm.

Halmgubbar (av olika slag) hörde en gång ihop med tröskslutets rituella bruk och seder, och de förekom också ofta i jullekar och diverse upptåg.

Senare kunde halmgubbe ha betydelser som ’fågelskrämma; bulvan, ställföreträdare, träkarl; attrapp (vid vapenövningar och tornerspel); fingerad eller uppdiktad motståndare; problem som inte existerar’.

Nuförtiden kallas påhittade argument eller förvrängda åsikter som tillskrivs motståndaren, och lätt kan avfärdas, för halmgubbar, liksom engelskans man of straw eller straw man.

Ett liknande språkbruk är ganska gammalt. I Teologisk tidskrift år 1869 kan man läsa: ”Att såsom hr R. gjort framställa såsom af biskop B. uttalade resonnemanger och åsigter, som han aldrig framlagt eller ens antydt, och sedan anfalla och under triumfrop nedsabla dessa halmgubbar är ett, lindrigast sagdt, oädelt förfarande.” (R. är författaren Viktor Rydberg, och B. är biskop Anders Fredrik Beckman.)

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.