Nyorden vilar på historien

Ett nyord är enligt Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ett ’nybildat ord’. Nyord är belagt i svenskan sedan 1914. Då användes ordet i Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld, en hyllningsskrift till en språkforskare som i många år arbetade med just SAOB. Boken utkom den 25 juni 1914 – samma dag som han fyllde 65 år.

Gustaf Cederschiöld började på ordboksredaktionen 1889 och var med om att ta fram de allra första banden av SAOB. Sedan dess har arbetet fortsatt. Nu återstår bara bokstäverna Ä och Ö. Projektet väntas gå i mål under 2023. Men det finns en risk att det då också går i graven.

Några dagar innan det här numret skulle gå i tryck sipprade det ut att Svenska Akademien överväger att lägga ner SAOB efter det sista bandet. De tidigare utlovade revideringarna skulle bli för kostsamma.

En levande ordbok måste uppdateras. Om den inte speglar språkets utveckling blir den så småningom obrukbar. Utan de planerade revideringarna kommer SAOB att förlora sin roll som en omistlig kunskapskälla om det svenska språket.

I dag beskriver den svenskan från 1521 och framåt. Men i de tidigaste banden finns – av förklarliga skäl – tusentals ord som behöver ses över. I det allra första häftet från 1893 definieras till exempel abort som ’missfall’. Den betydelsen lever numera främst kvar inom medicinskt fackspråk. I allmänspråket är det innebörden ’avbrytande av havandeskap’ som dominerar.

Samhället och språket står inte still. Det kan heller inte ordboken göra. Därför hoppas jag att Svenska Akademien tänker om eller hittar andra finansiärer. I annat fall bör regeringen ingripa och säkra SAOB som en del av vårt kulturarv.

På sidan 16 presenterar vi Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista. Den innehåller 36 nyord som förhoppningsvis en dag kommer att tas med i framtida upplagor av SAOB. I arbetet med listan över nykomlingar i svenskan har vi haft stor nytta av de historiska perspektiv som ryms i ordboken – och som kastar ljus över dagens språkbruk.

Trevlig läsning och gott nytt språkår!

Av:

Bild: Martin Stenmark