Myten om svordomar som fattiga

Myten om att den som svär har ett fattigt språk är utbredd. Men det finns gott om forskning som pekar på att den som använder svordomar faktiskt har ett rikt ordförråd.

Text:

Bild: Kajsa Göransson

Ett av mina tidigaste språkminnen är när jag sa fan första gången. Förundrat konstaterade jag att vuxna reagerade på ett helt annat sätt på detta ord än på något annat jag sagt tidigare. Jag var för liten för att förstå hur eller varför – men det var uppenbart att fan inte var vilket ord som helst.
När jag blev lite äldre lärde jag mig att det ansågs fult att svära. Som ett bångstyrigt barn var detta närmast en bonus i vissa samman­hang. Vuxna i min närhet försökte därför få tyst på svordomarna med andra argument. Det påstods att svordomar var ett tecken på ett fattigt ord­förråd, på bristande bildning och på dålig uppfostran.

Myten om att den som svär har en påver voka­bulär är inte bara utbredd i Sverige utan har stor spridning över världen. Men det är just en myt. Det finns gott om forskning som pekar på att den som svär tvärtom har ett rikt ordförråd. I rätt ögonblick kan dessutom svordomar bidra till att minska upplevelsen av smärta. En ­brittisk ­studie visar till exempel att den som sam­tidigt får ­svära är bättre på att härda ut när händerna är nedsänkta i iskallt vatten.
Fan är fortfarande ett laddat ord för mig och många andra. Jag reserverar det åt tillfällen när jag behöver ta hjälp av ­språket för att avreagera mig. Hade jag an­vänt det för ofta hade det mist sin känslo­styrka. När jag slentrian­svär tyst för mig själv blir det i regel jävlar, skit eller helvete – ord som jag inte ranso­nerar lika strängt och som därför inte har samma kraft. Trots att fan är belagt i ­svenskan sedan 1400-­talet har laddningen alltså inte gått förlorad genom århundradena.

Men känslan av vilket ord som är värst eller fulast är personlig. I sam­arbete med Novus har vi under­sökt hur svenskar ser på svordomar, skällsord och andra kraft­uttryck. Här berättar vi om orden som får oss att ­reagera mest. Det visar sig att traditionella svor­domar i regel betraktas som ­för­hållande­vis milda jämfört med vissa ­skälls­ord. Resul­tatet illustrerar också hur för­ändrade atti­tyder i samhället i praktiken kan göra ett ord till tabu och andra till mindre känsliga.
Jag vill redan här flagga för att många av orden är grova. Vissa är så laddade att jag inte skulle använda dom i andra sammanhang än i just en diskussion om deras laddning och historia.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.