Misogyn

Text: Bo Bergman

Misogyn, som började användas i svenskan på 1800-talet, är ett ord som dyker upp i August Strindbergs skrifter. Mera vanligt blev det först för några årtionden sedan. Det betyder ’som uttrycker eller präglas av hat till eller förakt för kvinnor, kvinnofientlig; kvinnohatare’. För ’hatisk eller föraktfull inställning till kvinnor’ finns ordet misogyni.

Ungefär samma betydelse har gynefobi, ’sjuklig fruktan för eller motvilja mot kvinnor’. Motsatsordet filogyni, ’kärlek till eller sympati för kvinnokönet’, är sällsynt.

Då och då talas det om gynokrati eller gynekokrati, ’kvinnostyre; matriarkat’. Och så har vi gynekologi och androgyn, ’mankvinna; dubbelkönad; person av obestämt kön’.

I de här orden ingår det grekiska gyné (med genitivformen gynaikós), ’kvinna’, som är besläktat med kona, ’klandervärd kvinna, kärring’ (som i horkona, sladderkona), danska kone, ’hustru’, engelska queen och ryska zjena, ’hustru’.

Miso- i misogyn hör ihop med det grekiska miséin, ’hata, förakta’, som vi känner från misantrop, ’en som hatar alla människor; bitter, folkskygg person’.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.