Metafor som träffar rätt in i medelmåttan

Text: Carl Undéhn

Trots att skyttegravarna för länge sedan har växt igen, finns spåren efter första världskriget kvar. Till exempel i det tyska språket. Nyligen kom en kollega tillbaka efter lunchen. Han hade varit hos Rodolfos italienska restaurang i kvarteret och utbrast:

– Alltså, hos Rodolfo får man verkligen en 0815-bolognese!

0815? Det låter knappast som en typisk italiensk maträtt, snarare som ett postnummer.

Tack vare egna erfarenheter förstod jag vad han menade. Pasta bolognese där är en medelmåttig upplevelse. Det är också vad 0815, eller achtfünfzehn, betyder för en tysk. Medelmåttig. Tråkig. Standard.

Uttrycket går att använda i alla situationer som anses vara ospännande, och det härstammar från första världskrigets skyttegravar. Där stiftade alla tyska soldater bekantskap med den tunga kulsprutan MG 08/15. Vapnet var standard inom tyska armén och blev en symbol för de dagliga rutinerna. Kvaliteten var heller inte den bästa, och 08/15 blev liktydigt med ’standardversion’.

Uttrycket har etablerats i hela det tyskspråkiga området. Författaren Hans Hellmut Kirst skrev en trilogi med titeln 08/15, och en tysk datortillverkare gjorde på 1990-talet en enkel standarddator med beteckningen 08/15.

Trots spridningen är det ett ganska komplicerat uttryck. Det tar sin tid att säga och kan onekligen skapa förvirring hos oss som inte har tyska som modersmål.

Men träffsäkert är det. Rodolfos bolognese är verkligen 0815.