Köttiga framtidslöften

VALFLÄSK uppstod i den politiska debatten

Text:

Bild: Istockphoto

I valtider brukar politiska partier gärna erbjuda valfläsk, det vill säga överdrivna löften som ges för att locka väljare. Valfläsk är belagt i svenskan sedan 1800-talet.

I en notis i Vestmanlands Läns Tidning den 15 januari 1890 finns ett tidigt belägg: ”Nya norska tullagen skulle vara regeringens agn för de stundande valen; den har derför af vensterbladen döpts till ’valfläsk’.” Ordet betyder ’lockbete, löften som man avlägger före ett val men som man knappast tänker infria’ och kommer från danskans valgflæsk, som enligt danska ordforskare troligen är bildat i anslutning till talesättet store ord og fedt flæsk, ’en massa tomma löften’. Det kan ha fått stöd av att fläskkött ansetts vara läckert och dyrbart.

Valfläsk är även känt från polsk politik, men där har valfläsket blivit valkorv: kiełbasa wyborcza, som också ska ha myntats på 1800-talet.

Även i USA kan fläsk språkligt ingå i det politiska spelet: pork ’svinkött, fläsk’ och sammansättningen pork barrel,  ’fläsktunna’, får beteckna politiska utnämningar och anslagsbeviljanden som ska öka regeringens eller ett partis inflytande och popularitet samt vinna röster.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.