Kallblodigt mod

Den som står i BERÅD har en avsikt.

Text: Bo Bergman

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch hävdade härförleden i en debatt att ”Sveriges regering med berått mod har tillåtit en stor smittspridning”. Med frasen med (eller av) berått mod menas vanligen ’kallblodigt, avsiktligt, planlagt, uppsåtligen, överlagt; med vett och vilja’. Som motsatsord kan man nämna i hastigt mod som betyder ’oöverlagt, utan föregående planering’. Mod har här betydelsen ’sinnelag, sinnesstämning, känsloläge’.

Uttrycket med berått mod är känt från fornsvensk tid, och berått är den enda form som lever kvar av perfektparticipet berådd, ’överlagd, uppsåtlig’, av det utdöda verbet beråda, ’rådgöra; överväga, betänka’. Ordet är ett av många som hämtades in från lågtyskan under medeltiden.

Till samma ordgrupp hör det oböjliga substantivet beråd, ’övervägande, avsikt; tvekan, rådvillhet’, som används i fraser som stå, vara i beråd att, ’just vara på väg att göra något, ärna’ och vara i beråd om, ’tveka, inte kunna bestämma sig om’.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.