Kalkon

Text: Bo Bergman

På 1500-talet hämtades kalkon in från lågtyskan eller nederländskan. Det här fågelordet är egentligen ett adjektiv som hör ihop med ortnamnet Kalikoe(t). Det är en stavningsvariant av Cal(i) cut, som är det engelska namnet på den sydindiska staden Kozhikode i delstaten Kerala.

Kalkonen härstammar från Nord- och Mellanamerika, men eftersom man förr trodde att Amerika var en del av Indien, uppkallades fågeln efter den indiska sjö- och handelsstaden Kozhikode, som då var synnerligen välkänd bland européer. Samma ortnamn blev i europeisk tappning så småningom också, med mer rätt, benämning på bomullstyget kalikå.

Indien ingår även i franskans dinde (av ett äldre coq d’Inde, ’tupp från Indien’), polskans indyk och ryskans indiuk. Turkiskans hindi hör också till den här gruppen.

Engelskan antyder genom sitt namn på kalkonen, turkey, att fågeln skulle komma från Turkiet. Det lär bero på att man av misstag gav kalkonen samma namn som en gång pärlhönan hade fått, och den ansågs ha importerats via det landet.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.