Helt okej amerikansk exportvara

Text: Bo Bergman

”Den mest framgångsrika amerikanismen” har OK, okay eller – försvenskat – okej kallats. Och få ord har spritts så som detta över hela världen.

Få ord har heller utsatts för så många tolkningsförsök, det ena mer halsbrytande än det andra.

Man har bland annat gissat att ordet ursprungligen skulle vara ett irländskt eller skotskt ough aye, ett indianord okeh eller det haitiska ortnamnet Aux Cayes. En annan tolkning är att det är ett afroamerikanskt slangord, som kommit med slavarna till USA från Västafrika, där vissa språk sägs nyttja o ke med betydelsen ’okej’.

Engelskspråkiga ordforskare utgår från att OK, okay från början är en förkortning av oll (eller orl) korrect, som anses vara skämtsam felstavning av all correct. Sådana medvetna felstavningar blev på modet i Boston, USA, på 1830-talet. Uttrycket är också känt första gången i skrift från Bostontidningen Morning Post den 23 mars 1839.

Till uttryckets spridning bidrog kanske att OK också var en förkortning av Old Kinderhook, som var president Martin Van Burens öknamn och också slagord i hans omvalskampanj 1840. Van Buren föddes i Kinderhook, New York.

I svenskan är OK med olika variantformer känt sedan början av 1900-talet.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.