Hånfullt och bitande

Så är SARKASTISK släkt med sarkofag.

Text: Bo Bergman

När president Trump blir ansatt för något uppseendeväckande påstående, kan han som försvar dra till med att han har varit sarkastisk eller att det rörde sig om en sarkasm. Det är oklart vad han menar med det ordvalet. Själv säger han att han skämtat.

Sarkastisk betyder ’hånfull, spydig, bitande’ och sarkasm står för ’elakt eller bittert hån’. Orden brukar föras tillbaka till det grekiska verbet sarkázein. Det definieras i en gammal grekisk-svensk ordbok så här: ”sönderslita, rifva ell. slita köttet, sås. hundar” och ”af vrede bita sig i läpparna, derf. med hopbitna läppar säga någon bittra ord, hånligt tilltala någon”. Grundord är sarx, ’kött’ (med genitivformen sarkós).

I sarkofag, ’(praktfull) gravkista’, finns det grekiska ordet sarkofágos, ’köttätande’. En sarkofag var i äldsta tid tillverkad av kalksten, som troddes äta, förtära mjukdelarna av lik.

Svenskan tog en gång via tyskan in en förkortad form av sarkofag, det föråldrade sarg, ’likkista’. I en ordbok sägs att det ej besläktade sarg som betyder ’skyddskant, list, sidostycke’, troligen är en förkortning av sarkofag. Snarare är detta sarg ett liktydigt tyskt ord, Zarge, med grundbetydelser som ’sidovägg; sköld’.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.