Gromning

Text: Bo Bergman

I slutet av förra seklet lånade vi från engelskan in gromning, en försvenskning av grooming, om manlig skönhetsvård, hårskötsel med mera. Strax därefter togs samma ord in om sexfixerade vuxnas nätkontakter med minderåriga.

Det engelska groom betyder ’rykta, sköta om; förbereda, trimma’, och gromning går ju ut på att pyssla om, förbereda tilltänkta offer. Den vuxne bygger upp ett förtroende för att sedan utnyttja barnet sexuellt.

Verbet är bildat till substantivet groom, ’ridknekt, hästskötare; medhjälpare’, som har varit i bruk i svenska hästsportskretsar sedan 1800-talet. Motsvarande verb, groma, har betytt ’pyssla om; träna in; arbeta som hästskötare’ och ’ägna sig åt gromning’.

Det engelska ordet kan förresten ha gett upphov till franskans gourmet. I medeltidsengelskan betydde grom ’ung pojke; tjänare’. Det lånades in i franskan och blev där grome, gro(u)met, ’betjänt, vinhandlardräng’, och senare gourmet. Betydelsen gick via ’en som avsmakar vin, vinkännare’ vidare till ’finsmakare, läckergom’.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.