Från giftig till skadlig

Så blev TOXISK ett modeuttryck i svenskan.

Text:

Bild: Istockphoto

Toxisk är belagt i svenskan åtminstone sedan mitten av 1800-talet. Det var från början ett medicinskt fackord med betydelser som ’giftig, giftigt verkande; framkallad av gift; förgiftad’. Med de betydelserna användes ordet sedan ganska ofta i dagspressen, och på 1960-talet började det också kunna få betydelsen ’skadlig ’.

För något tiotal år sedan fick toxisk dessutom gärna många olika negativa betydelser som ’hård, skarp, (från)stötande, obehaglig, usel, farlig’. Det talas om ”trasiga och toxiska relationer”, ”toxisk symbios”, ”den toxiska förvaltningskulturen”, ”de toxiska individerna finns överallt”, ”abortfrågan är toxisk i Sverige”, ”en toxisk dynamik”, ”samtalet om islam har blivit toxiskt”. 2018 var det dags för det från engelskan inlånade modeuttrycket toxisk maskulinitet om en destruktiv machonorm, skadlig för både samhället och män.

Etymologiskt kan toxisk via senlatinets toxicus ’förgiftad, giftig’ föras tillbaka till det grekiska toxón ’båge, pil’, toxikós ’som hör till bågskytte’ och toxikón phármakon ’gift som man beströk pilar med; pilgift’. En ordsläkting finns i senare leden av botox (av botulinumtoxin) ’nervgift som används vid skönhetsingrepp’. 

Bo Bergman är författare och medarbetare i Sydsvenskan.