Förstockade regenter

Speordet KAKISTOKRATI är populärt igen

Text:

Bild: Istockphoto

I sociala medier har det på senare år dykt upp ett speord som blivit ganska populärt: kakistokrati. Det används och har använts om både den gamla och den nya regeringen. Troligen är det ett rätt färskt lån från engelskan, där kakistocracy kom i ropet när Donald Trump valts till president.

Men ordet har gamla anor. I engelskan är det känt sedan 1600-talet, och i svenskan är det belagt åtminstone sedan 1800-talet. Redan 1794 använde författaren Thomas Thorild i ett brev det samhöriga adjektivet kakistokratisk, och en gång drog han till med den latinska superlativformen kakistokratissimus om den tyske författaren Friedrich Gottlieb Klopstock, som han enligt en kommentator ansåg vara ”rentaf och ohjelpligen förstockad”.

Vad betyder då kakistokrati? Förleden är det grekiska kákistos ’sämst’, superlativ av kakós ’dålig, ond; oduglig’, och efterleden -krati betyder ’välde, styre(lse)’. Grundbetydelsen är ’de sämstas välde i ett samhälle’. Nuförtiden menar man med kakistokrati att de styrande i en regering är inkompetenta, principlösa eller maktkåta.

Bo Bergman är författare och medarbetare i Sydsvenskan.