Få ett hum om neutrum!

Text: Staffan Dopping

Ni talar bra latin, lärde jag mig redan som pojk, eftersom palindrom är lustiga – alltså ord och sentenser som blir samma både fram- och baklänges.

Men jag visste inte så mycket om latinet. Jo, jag lärde mig ett ordspråk som vi barn snart kunde utantill, och en viss förtjusning från vår far kunde då skönjas. ”Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo.” ’Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft utan genom att ofta falla.’

Den här sparsamma kontakten med latin har lett till en djup vördnad för språket och dess roll inom både politik, litteratur och akademi. Så latinska ord som lever än i dag bör hanteras med respekt och ackuratess.

Det är med allt från obehag till ren skräck som jag följer vissa språkbrukares nyttjande och böjande av latinska ord.

Många har en fäbless för att böja ordet spektrum som om det i sin grundform hette spektra. Det är ”vi måste se hela spektrat” och ”vi måste ha representanter från hela spektrat”.

Men vad heter det då? Svenska Akademiens ordlista darrar inte på manschetten. Spektrum böjs spektrumet eller spektret. Och i plural ska det hellre vara nollplural, flera spektrum, än spektra. Ja, spektra finns alltså och är inte uteslutet, men det ska då vara plural – och det är ju sällan så det används

Dessa funderingar leder mina tankar till en knippa andra ord som slutar på -um eller -ium – inte sällan ord med latinskt ursprung. Och neutrum. Ordet neutrum är självt ett neutrum om jag inte missförstått allt.

Centrum. Det verkar bereda många bryderi. Precis som forum. Hur många vill inte tala om forat? Men vad skulle det då ha hetat i nominativ? Ja, inte fora i alla fall, för en fora betyder ’färd med lass’ – till exempel järn eller livsmedel. Om det handlar om flera lass kör man ett antal foror.

Egentligen borde det inte vara så svårt att korrekt böja latinska ord som slutar på -um. De följer oftast en enkel regel. Stadiumstadiet. Ett stadium, flera stadier. Och samma princip gäller förstås imperium, stipendium, seminarium, studium, evangelium, solarium, kriterium, podium och kranium. Men erkänn att ni ofta hör – eller kanske till och med säger – ett kriterie, seminarie eller stipendie. Sådant får ingen tumme upp av mig.

Några latinska neutrumord avviker ändå. Som album. Det får nollplural, precis som spektrum. Jag tror inte att jag har hört någon tala om det här albat. Samma med datum. Fast när vi syftar på digital information så blir det ju data. Men det är en annan historia.

Och brudgum – hur böjer ni det? (Sorry.) Ja, jag har ett nördigt sätt att umgås med orden. Jag rundar av min drapa med en kort sångtext av Povel Ramel. Aktstycket heter För dum.

Man tyckte att jag var för dum, för dum att vistas uti rum
I hjärnans övre slum där vindlingar går krum

hos mig det rådde bara vakuum
Men i skolan där jag förr satt stum
och aldrig hade minsta hum
Nu leder jag kollegium
så jag var inte alls så dum …

Staffan Dopping är journalist och podd­redaktör på nät­tid­skriften Kvartal.