Ett slag tillbaka

En BACKLASH pressar dig bakåt när du gått fram

Text: Bo Bergman

Det engelska backlash användes från början om maskiner och redskap. Ordet består av back, ’tillbaka’, och lash, ’slag, stöt, hugg, pisksnärt’, och har grundbetydelser som ’återstuds; vändsprång; glapp; bakslag (på spinnrulle)’.

På 1950-talet kom den bildliga betydelsen ’kraftig motreaktion, tillbakaslag’ på modet i USA; white backlashblev uttrycket för de vitas protestaktioner mot black power –de svartas krav på jämlikhet och motstånd mot rasism.

När backlashpå 1960-talet kom in i svenskan blev det ganska snart ett ord för ett negativt, aggressivt bakslag efter en positiv utveckling – en bumerangeffekt.

På 1990-talet blev det något av ett modeord i jämställdhetsdebatten, och patriarkatets backlashmot feminismen och #metoo de senaste åren har varit rätt stark. Progressiva och radikala åsikter drabbas gärna av reaktionära backlashar.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.