Enklast att bara prata om mens

Text: Anders Svensson

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration

På ett galleri i Göteborg visades 2014 ett antal menstruala målningar, alltså tavlor där mensblod användes som färg. Det var också då ordet menskonst dök upp i svenskan.

Fem år senare blev menskonst det kanske främsta slagordet i den politiska debatten om konst i offentligheten. I Sölvesborg meddelade det regerande Samstyret att kommunen inte längre skulle köpa in ”utmanande konst”. I stället skulle konsten vara ”klassisk och tidlös”. I praktiken betydde det tummen upp för naturtrogna landskapsakvareller och stopp för menstruala målningar.

Menskonst blev symbol för olika synsätt på konstens roll i samhället. Vissa såg den som ett sätt att bryta tabun och att starta diskussioner. Andra tyckte att mensen hörde hemma i den privata sfären och inte var lämplig som konstmaterial på kommunala väggar och fasader.

Snart utvidgades begreppet. Menskonst kunde klistras på det mesta som utmanade traditionella värderingar. Det blev ett samlingsbegrepp för verk som bråkade med normer och ifrågasatte föreställningar om god smak.

Mens har länge varit tabu. I Bibeln beskrivs den till exempel som oren. Det här märks också i språket. Trots att kvinnor har menstruerat i alla tider kommer orden som specifikt benämner detta fenomen ganska sent. Månadssjuka och månadstid är belagda sedan 1500-talet. Månadsrasande och månadsräkning myntas på 1600-talet. Och på 1700-talet kommer månadsflod, månadsrening, månadssak, månadsvärk och menstruation, som är bildat till latinets menstruus, ’månatlig’. Gemensamt är att orden tar fasta på tidsintervallen men tiger om själva blodet.

I dag har attityderna börjat luckras upp. Det talas till exempel om behovet av att menscertifiera arbetsplatser. I reklam för mensskydd illustreras numera blodet ibland med en röd prick i stället för blå vätska.

Tabut är inte brutet än. På sidan 16 berättar Anna Dahlqvist om några av de metaforer vi alltjämt använder för att slippa prata om mens. Min favorit är nog lingonvecka. Men kanske vore det skönast om vi utan vidare kunde säga just mens.

TIPS! Nu kan du prenumerera på våra nyhetsbrev. Där tipsar vi om poddar, evenemang och nya nummer. Anmäl dig på spraktidningen.se/nyhetsbrev