En klen tröst i nöden

Ett TIGERHJÄRTA kan vara barbariskt.

Text: Bo Bergman

I medicinskt fackspråk har tigerhjärta, liksom engelska tiger heart, betydelsen ’fettdegenererat hjärta i vilket kammarvägg eller hjärtmuskulatur och papillarmuskler är fläckiga och randiga’.

Men ordet ingår i allmänspråket, huvudsakligen i frasen tröst för ett tigerhjärta med den bildliga betydelsen ’grymt, hänsynslöst hjärta eller sinne’, som är känd i flera språk.

Tigerhjärtetrösten är en klen och skenbar tröst, och uttrycket tröst för ett tigerhjärta fick spridning och blev bevingat genom 1700-talsförfattaren Bengt Lidners skaldestycke Grefvinnan Spastaras död. Den verkliga Spastara hette egentligen Spadara och var en kalabrisk markisinna som omkom vid en jordbävning i Messina – under försöket att rädda sitt barn ur ett brinnande, sammanstörtande hus. Skalden nämner att det finns andra olyckliga som lider och har det svårt, men han utbrister att det är ”Tröst för et Tiger-hjerta! Barbarisk tröst!”

Som ett kuriosum kan nämnas att det finns ett företag som heter Tigerhierta AB; det sysslar med kapitalförvaltning.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.