En inställsam debatt

CANCEL är både gammalt och nytt i svenskan.

Text:

Bild: Istockphoto

Det engelska cancel ’stryka ut; häva, inställa, annullera; stänga av; dra tillbaka sitt stöd’ har under de senaste decennierna figurerat flitigt i svenska medier. Det förekommer bland annat i ord som cancelkultur, canceldebatt och i verben cancella, cancelera.

Men sedan långt tidigare finns från andra håll inlånade samma eller närbesläktade ord, vanligen stavade med k: kancellera ’överkorsa; häva (avtal)’, kancelli>kansli och kanceller>kansler.

Alla de här orden går ytterst tillbaka på latinets cancelli ’skrank (i rättslokal), galler; avspärrat område, avskilt rum’ och cancellare ’förse med galler; överkorsa skrift’. Grundord är troligen cancer i betydelsen ’skrank’ med den ursprungliga basformen carcer ’galler, inhägnad, avspärrning; fängelse’. Pluralformen cancelli är en diminutivbildning till cancer.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.