En grammatisk kameleont

Text: Kerstin Gustafsson

Är det ett verb? Är det ett substantiv? Är det ett adjektiv? Engelskans ing-form, ständigt närvarande och samtidigt så undanglidande, upphör aldrig att sätta myror i huvudet på mig. Här använde jag förresten helt omedvetet två presensparticip, närvarande och undanglidande, som väl närmast kan betraktas som adjektiv.

För rent grammatiskt/formellt är förstås ing-formen ett presensparticip, det vill säga en verbform. I skolan fick jag lära mig att ett sådant anger en oavslutad samtidig handling, åtminstone i svenskan där det slutar med -ande eller -ende (som i mycket speciella fall följs av ett s). Men hur det förhåller sig i engelskan är jag inte så säker på.

Den som frågar Anyone having coffee? undrar knappast om någon dricker kaffe just nu, utan om någon vill ha kaffe, alltså i den närmaste framtiden. Och He came into the room, turning on the light betyder nog att lampan tänds efter inträdandet i rummet.

Opening kan återges med allt från ’öppnande’, ’öppning’, ’och öppnar’, ’som öppnar’, ’att öppna’ till ’medan/just som/i det att/eftersom/trots att X öppnar’ och så vidare. Men Locket öppnas genom att vrida på handtaget, en instruktion som förmodligen återfinns på åtskilliga tvättmaskiner, är en misslyckad direkt-översättning av The lid opens by turning the handle. Här är betydelsen snarare ’genom öppnande av’, alltså en sorts substantivering.

En typisk konstruktion uppvisar den här meningen ur Richard Yates Revolutionary road: Mrs Givings, sitting tense as a coiled snake on the edge of the sofa, gently closed her eyes and wanted to die. Man kan tänka sig ett otal översättningsvarianter, men för mig var det önskvärt att börja med subjektet och sluta med ’dö’, varför det blev ’Mrs Givings satt spänd som en hopringlad orm på soffkanten, och nu slöt hon stilla ögonen och ville bara dö.’ Tre finita verb och samordning i stället för underordning.

Som alltid kan det vara lärorikt att se hur en översättning åt andra hållet ter sig och vad i svenskan som kan omvandlas till ing-form. Första strofen i Eva Runefeldts dikt Fågelsträck, i tolkning av Frank Perry:

Fåglarnas sträck, en vila färdas / Färdas med eken som bär sig högt / emot ett rum, öppet och vänt / emot natt

The birds’ formation, a rest travelling / Travelling with the oak, mounting high / towards a room, open and turned / towards night

För övrigt lyder den engelska titeln Flight of birds, även det en tänkvärd påminnelse om skillnaderna mellan de båda språken.