En allergisk reaktion

POLLEN spred sig till svenskan från latinet

Text:

Bild: Istockphoto

Höastma, höfeber och hösnuva är ord som började användas på 1800-talet. De betecknade sjukdomstillstånd med överkänslighet för allergiframkallande ämnen, som pollen, det vill säga frö- eller ståndarmjöl.

Pollen är små korn i blom- och fröväxters ståndarknappar som bildar slangar med hanliga könsceller.

Pollen introducerades i svenskt botanikspråk under 1700-talet med betydelsen ’frömjöl’, och ingår i medicinska termer som pollenallergi och pollinos(is).

Det latinska grundordet pollen betyder ’fint mjöl; stoft, damm’ och är besläktat med polenta, ’korngryn; majsmjöl, -gryn’, och pulvis (i genitiv pulveris) med sidoformen pulver, ’damm, stoft, sand, mull, aska’, som via olika språk har blivit svenska pulver och puder.

Att svenskan använder och har använt hö- i sjukdomsord beror på engelsk förebild; den brittiske kirurgen William Gordon skrev 1829 som den förste om hay fever i London Medical Gazette. Två år senare nämndes just pollen som sjukdomsorsak.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.