Efter 140 år går ordboken snart i mål

Förord: Anders Svensson, anders@spraktidningen.se

I slutet av 1990-talet började jag läsa svenska på högskolan. För första gången fick jag tillfälle att bekanta mig med labyrinterna i Svenska Akademiens ordbok, SAOB. När jag slog upp ett ord möttes jag av ett virrvarr av förkortningar, hänvisningar och symboler. Vad Luk. 21:30, eng. och Södermanl. betydde var inte svårt att räkna ut. Tecknet † förstod jag snart av sammanhanget eftersom det ständigt dök upp vid föråldrade betydelser och utdöda ord. Men att mnt. stod för medelnedertyska, urmak. för urmakarterm och miss.-hist. för missionshistorisk var allt annat än givet.

Kanske var svårtillgängligheten en del av charmen. Att knäcka koderna en efter en var som att få kompass och karta till ordbokens labyrinter.

Redan när Svenska Akademien grundades 1786 skrevs det in i stadgarna att den skulle ta fram en ordbok. Men det skulle dröja till 1883 innan arbetet kom igång på allvar. Det första häftet av SAOB gavs ut tio år senare medan det första hela bandet dröjde till 1898. Sedan dess har generationer av medarbetare fört stafettpinnen vidare. För varje ord och varje år har mållinjen närmat sig. Nu – 140 år senare – återstår bara bokstäverna ä och ö i beskrivningen av svenskans ordförråd från 1521 och framåt.

I december 2021 kunde jag i en artikel i Dagens Nyheter avslöja att Svenska Akademien planerade att dra in det ekonomiska stödet till SAOB. Den sedan länge utlovade revideringen av ordboken skulle inte bli av.

Materialet från dom första årtiondena är i många fall föråldrat samtidigt som det finns stora luckor. En uppdatering är nödvändig för att göra ordboken aktuell, mer användarvänlig och mindre labyrintisk.

Nya finansiärer trädde så småningom in i form av Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond som tillsammans med Akademien säkrade en revidering. Nyligen åkte jag till Lund för att träffa den redaktion som i dag håller i stafettpinnen och är inne på upploppet i arbetet med dom allra sista orden.

Här kan du läsa om slutförandet av en språklig nationalklenod. Vi kan också berätta när redaktionen når fram till målsnöret och dom två sista bokstäverna i en av världens främsta ordböcker äntligen publiceras.

Glad sommar!

Av:

Bild: Kajsa Göransson