Det är inte sant!

I bok om Marilyn Monroe myntades faktoiden.

Text: Bo Bergman

Den amerikanska författaren Norman Mailer gav ut en biografi över Marilyn Monroe 1973. Där skrev han, som den förste, ordet factoid. Att Norman Mailer är den som har myntat det ordet tycks vara ett faktum – ingen faktoid.

I ordens värld florerar annars rätt många myter, halvsanningar och faktoider, det vill säga något som liknar fakta men inte är det; ofta upprepade men sällan ifrågasatta uppgifter, som hanteras som fakta.

Redan i recensionerna av den svenska översättningen av boken samma år nämns just ordet faktoid, och det har fått vida spridning i många språk.

Första delen fakt- kommer­ förstås från faktum, och ordslutet -oid innebär ’som liknar’. Det ingår också i till exempel antropoid, av grekiska anthropo plus eidés, ’människo­liknande’, och romboid, ’oliksidig paral­lellogram’, av grekiska rhombo plus eidés. Det kan föras tillbaka på det grekiska suffixet -eidés, ’som liknar, -gestaltad’, och substantivet eídos, ’utseende, form, gestalt’. Besläktade lånord är idé, ideal, idol, idyll och kalejdoskop.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.