Den håller uppsikt över oss

Drönare har av oklara skäl blivit spanare.

Text:

Bild: Istockphoto

Vattendragare, vattenbi, vattudrumber, han(n) bi, bihan(n)e och drönare är ord som har använts om bihanarna, vars främsta uppgift är att befrukta kupans drottning. Eftersom hanarna har föraktats och fått dåligt rykte som onyttiga, har drönare kommit att också få den bildliga betydelsen ’lätting, dagdrivare, slöfock’. Ordet är belagt sedan 1768 i en skrift av Carl von Linné om biodling.

Men drönare i en helt annan betydelse dyker upp i Dagens Nyheter den 18 april 1965, där det heter: ”Men robotplanen, som kallas ’drönare’ på grund av sin bikroppsliknande form, anses ...” Det är ett av de första skriftliga beläggen för drönare i den numera vanliga betydelsen ’obemannat, motordrivet, datorstyrt flygplan’. Det är hämtat från engelskans drone, som också kan betyda ’hanbi; lätting’, och började användas om mål- och spaningsrobotar på 1930- eller 1940-talet.

Hur drone har fått den här betydelsen är oklart och omstritt.

Drönare och drone går sannolikt ytterst tillbaka på en indoeuropeisk ordrot med betydelsen ’genljuda; brumma, surra’.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.