Bisatser är inga bisaker

Text: Sara Lövestam

Jag är som mest irriterad när någon säger till exempel så här: ”och så nämnde han i en bisats att han var älskarinnans bror”, och jag själv har hört konversationen som refereras till, och jag vet att det inte var en bisats.

”Det var inte, per se, en bisats”, känner jag mig liksom tvungen att svara, och blickarna jag får säger ungefär: Stackars flicka. Att inte kunna sålla ut den viktigaste informationen i en berättelse utan i stället fastna på grammatiska teknikaliteter, det kan inte vara lätt.

Jag förstår dem. I sammanhanget är det troligen viktigare vilken relation alla i den snaskiga historien hade till älskarinnan. Jag tycker bara att kunskaperna om bisatser i det svenska samhället kunde vara högre.

För att råda bot på detta kommer här del ett i min serie Grundläggande fakta om bisatser: biff-regeln. En person som lärt sig svenska som förstaspråk eller i ung ålder, kan enkelt identifiera en bisats genom att placera in ordet inte i en sats och känna efter var det ska stå. Biff står här för ”I Bisats kommer Inte Före det Finita verbet”.

Om du inte vet vad ett finit verb är kan du: 1) slå upp det eller 2) i stället tänka ”Före det Första verbet”, för det finita verbet står nästan alltid först av verben i en sats.

Hela poängen är alltså att man genom att stoppa in ordet inte i en sats snabbt kan avgöra huruvida det är en bisats eller inte. Vi provar med en exempelmening:

Jag är förresten älskarinnans bror.

Först identifierar vi det finita verbet, i det här fallet är. Sedan provar vi att sätta in ordet inte.

Jag är förresten inte älskarinnans bror.

Aha! Ordet inte kommer efter det finita verbet! Detta är alltså inte en bisats. Vi provar med en annan mening: Jag, som råkar vara älskarinnans bror, håller med om att allt är hennes fel. Här är det satsen ”som råkar vara älskarinnans bror” som ska analyseras, och här är det finita (och även första) verbet råkar. Om vi sätter in ordet inte ser det ut så här:

Jag, som inte råkar vara älskarinnans bror, håller med om att allt är hennes fel.

Ordet inte kommer före det finita verbet – vi har att göra med en bisats!

Ha gärna biff-regeln i åtanke nästa gång någon påstår att något har sagts i en bisats. På det sättet kan även du göra dig impopulär i sociala sammanhang, och samtidigt ha rätt!

Sara Lövestam är författare och föreläsare.