Toker är för tokigt för Skatteverket

Text:

Ett föräldrapar i Västeråstrakten får inte döpa sin nyfödda pojke till Toker. Skatteverket anser att namnet kan leda till obehag för pojken. Myndigheten skriver i avslaget att det är viktigt att ta extra hänsyn till hur ett namn kan uppfattas när det gäller personer som är under 18 år. Vuxna som byter namn gör det på eget initiativ och har en annan förståelse för konsekvenserna. Därför tolkar Skatteverket reglerna snävare när det gäller barn. Föräldrarna tänker överklaga beslutet. Inspirationen till namnet Toker är dvärgen med samma namn i Snövit och de sju dvärgarna.