Semikolon minskar med åldern

Text:

Ju äldre skribent, desto färre semikolon. Det noterar Cecilia Imberg, som i en C-uppsats har undersökt hur olika åldersgrupper använder semikolon. Flera deltagare i studien uppgav också att semikolonet är ett tecken som de inte behärskar till fullo.