Nya namn efter gammalt misstag

Text:

Att en by heter Varbuliden, medan det i närheten finns naturnamn som Valburån och Valburträsket är olämpligt. Det anser Lantmäteriet som nu rättar till misstag i namngivningen. Det nya namnet på byn blir Valburliden. Samtidigt ändras Hebbersliden till Häbbersliden. Ursprunget till valbur är osäkert, men det kan komma från vard, ’vårdkase’, eller val, ’samling av rötter i jorden’. Häbber kommer från härbre, ’förrådshus’.