Lilla Hamburgö skiljs från Hamburgö

Text:

Fastighetsägarna har tröttnat på att Lilla Hamburgö i Bohuslän förväxlas med grannen Hamburgö. Därför har de vänt sig till Lantmäteriet för att få byta till Jakobsö, ett namn som länge har använts parallellt med Lilla Hamburgö. Institutet för språk och folkminnen skriver i ett yttrande att det inte finns några hinder för ändringen. Däremot anser inte myndigheten att traktnamnet Hamburgön – som används för registrering av fastigheter på bägge öarna – ska ändras till Jakobsö. Skälet är att traktnamnet speglar det historiska sambandet mellan öarna.