Läshundar kan få barn att läsa mer

Text:

Läshundar motiverar barn att läsa. Hundsällskapet gör dessutom att barnen känner sig säkrare och mer intresserade. Det visar en studie utförd av kanadensiska utbildningsforskare.

De lät sjutton barn läsa högt både på egen hand och med en läshund i rummet. Inför studien utvärderades barnens läsförmåga. I testet fick de läsa berättelser som låg aningen över deras förmåga. Efter att ha läst den första berättelsen fick de frågan om de ville fortsätta läsa en annan berättelse.

När barnen hade sällskap av en läshund visade de mer intresse. De läste längre, kände sig säkrare och visade mer uthållighet vid svårare avsnitt i berättelserna.