”Jag började gråta”

Jenny Söderhjelm Larsson om att bli prisad

Text:

Jenny Söderhjelm Larsson får Pennsvärdet. Utmärkelsen har instiftats av Berättarministeriet för att lyfta fram lärare som gör särskilda insatser för att främja kreativitet och kritiskt tänkande. Jenny Söderhjelm Larsson får priset för sitt arbete med att skapa en språkutvecklande miljö på Östbergaskolan i Älvsjö i södra Stockholm.

– Jag började gråta för att jag blev så glad och rörd när jag fick beskedet, säger hon. Det kändes extra stort att Berättarministeriet såg mina ambitioner för undervisningen.

Jenny Söderhjelm Larsson är mellanstadielärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har jobbat som lärare i sjutton år, och beskriver arbetet som en ständigt pågående process. Både hon själv och kollegerna på Östbergaskolan har med åren blivit allt bättre på att anpassa undervisningen efter enskilda elevers behov. Hennes tips till andra lärare är att testa nya infallsvinklar i undervisningen.

– Försök att hitta ett sammanhang som intresserar eleverna. Om man till exempel ska gå igenom verbformer, som imperativ, kan man ge dem uppgiften att skriva en annons.

Berättarministeriet är en stiftelse som verkar för att elever ska erövra det skrivna ordet.

Läs mer om Berättarministeriet i Språktidningen 3/2016.