Förkortning får bakläxa i Göteborg

Text:

GCM-väg är en skrivbordsförkortning som inte ska användas i ortnamn! Det tycker Lantmäteriet, som ger Göteborg bakläxa på nya namn med förkortningen GCM, som står för gång-, cykel- och moped.

Burgårdens gångväg fick till exempel byta namn till Burgårdens GCM-väg, eftersom den inte bara är till för gångtrafikanter. Men Lantmäteriet uppmanar kommunen att välja namn som är begripliga för allmänheten. Dit räknas inte GCM. Enligt god ortnamnssed bör dessutom såväl förkortningar som bindestreck undvikas. Om kommunen inte backar anser Lantmäteriet att GCM-vägar bör användas konsekvent, så att blåljuspersonal enkelt hittar adresserna vid utryckningar.