Därför ligger namnet Elsa rätt i tiden

Text:

Elsa är Sveriges populäraste flicknamn. Under 2014 tog sig Elsa förbi både Alice och Maja till namntoppens översta plats. Bland pojkarna är Lucas kvar i topp. Förändringarna är större bland flickorna än bland pojkarna.

– Det hänger ihop med att namngivningen av pojkar är lite mer traditionsbunden. Därför är pojknamnen mer stabila, säger Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Under 2014 fick var trettonde flicka och var femtonde pojke ett förnamn de var helt ensamma om.

– Ljudstrukturen kan göra att det är lättare att skapa unika stavningar för flicknamn. Det går att sätta en accent här eller där, lägga till ett h på slutet eller växla mellan v och w. Det är också färre pojknamn som slutar på vokal.

Att Elsa tar täten bland flicknamnen är ingen överraskning för Katharina Leibring. Namnet ligger rätt i tiden. Dels har det gått tre generationer sedan förnamnet senast var riktigt populärt, dels heter en av huvudpersonerna i den populära barnfilmen Frost just Elsa. Här går alltså tradition och populärkultur hand i hand.

– Elsa är ett namn som befinner sig i rätt cykel, säger hon.

Namntoppen 2014

Flicknamn Pojknamn
1) Elsa 1) Lucas
2) Alice 2) William
3) Maja 3) Oscar