Har du koll på orden i fredagskvisset? (Kviss #306)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder? Svaren kommer från Svenska Akademiens ordlista.

Text:

Bild: Pexels

*” anger obligatoriska fält

Fråga 1 av 12

Dräglig*