Testa ditt ordförråd i veckans kviss!

Text:

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Känner du till vad de betyder? De korrekta svaren är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Anders

Foto: Pixabay

Vet du vad orden betyder? (Kviss #243)

*” anger obligatoriska fält

Fråga 1 av 12

Andäktig*