Testa ordkunskapen i veckans kviss!

Text:

I fredagskvisset sätts din ordförståelse på prov. I kvisset möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Anders

Foto: Pixabay

Kan du de svenska orden? (Kviss #171)

*” anger obligatoriska fält

Fråga 1 av 12

Modesti*