En kovändning

Mjölkerskor gav upphov till vaccin.

Text: Bo Bergman

I Folkskolans ordlista från 1920 förklaras vaccin med ”kokoppgift”. Det var väl inte särskilt upplysande för de skolbarn som slog upp ordet – men virus eller smittämne från just kokoppor användes av en brittisk läkare, Edward Jenner, på 1790-talet vid vaccinering mot smittkoppor.

Han visste att mjölkerskor som tidigare hade haft utslagssjukdomen kokoppor inte utvecklade smittkoppor, och han ympade in vätska från kokoppsblåsor på en åttaårig pojke, James Phipps.

Sex veckor senare ympade han i stället in smittkoppor på pojken, som hade blivit immun.

Ympmaterialet och smittämnet var till en början kokoppor, och Edward Jenner använde en latinsk term för det: variolae vaccinae och det engelska vaccine. Det ordet började sedan användas också om andra smittämnen än kokoppor. Grundord är latinets vacca, som betyder ’ko’.

Vaccinationsmotståndare har det länge funnits, men ord som antivaxxare, antivaxxföräldrar och antivaxxerrörelsen började dyka upp för några år sedan. Det är hämtat från engelska antivaxx(er).