En medlare mellan himmel och jord

Text: Bo Bergman

Det gamla, fullständiga namnet på den sjuprickiga skalbaggen är Jungfru Marie nyckelpiga. Namnet hänvisar till Maria som just nyckelpiga, det vill säga förvaltare av himlaportens nycklar. De sju punkterna på insektens täckvingar symboliserar det mystiska och heliga tal som förknippas med Jesu moder.

I sin bok om nyckelpigan skriver Louis Backman att prickarna kanske ”främst och ursprungligen påmint om Jungfruns stjärnbeströdda klädnad och om de sju stjärnorna i Lilla Karlavagnen, på en gång symbolen för hennes dygder och för hennes makt att som himlens drottning behärska universums mekanism”. Maria ansågs ha makt över vädret, och den lilla insekten troddes kunna flyga upp till himlen och där be om vackert väder. Vissa omtyckta och nyttiga skalbaggar förknippades förr med Gud och Maria, och sågs som medlare mellan människorna och himmelska makter. Detta kan vi se i många språk: danska mariehøne, engelska ladybug, ladycow (lady [Mary] betyder ’Vår fru’) och spanska mariquita. I ryskan kan hon vara bozjja korovka (’Guds lilla ko’) och i franskan bête à [bon] Dieu (’Vår herres djur’) eller bête de la Vierge (’Den heliga jungfruns djur’). Tyskan har bland annat Marienkäfer.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.