Sköna nya bokvärldar väntar

Text:

Precis som hos vuxna kan skönlitterära böcker mana fram fantasivärldar hos lågstadiebarn. Men för barnen dröjer reaktionerna på texten oftast längre.

– De kan komma senare, via lekar, i teckningar, genom kroppsliga uttryck eller med hjälp av språket, säger Karin Jönsson, forskare i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola.

Karin Jönsson vill väcka diskussion om vilken typ av böcker man kan läsa i tidig skolålder.