Svischa är favoriten från Språkrådets och Språktidningens nyordlista för 2015. I en omröstning på Språktidningens hemsida valde 14 procent svischa som det bästa ordet.

Tvåa blev klittra med 10 procent. På delad tredje plats hamnade faktaresistens och obror med 8 procent. På femte plats slutade EU-migrant och youtuber med 6 procent.

Listan för 2015 innehöll totalt 37 ord.

Anders

Illustration: Istockphoto

1 kommentarer

Facebook har fått patent på ett program som skannar användarnas inlägg i jakten på nyord. Fynden ska samlas i en social ordbok. Det rapporterar Business Insider.

Kommer Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista snart att få konkurrens av Facebook? Den amerikanska nätjätten har i alla fall fått patent på mjukvara som är skräddarsydd för att hitta nyord bland användarnas inlägg.

I det första steget identifierar programmet tidigare okända ord med okända betydelser. Dessa ord ska listas i en social ordlista. Genom att skanna inlägg samlas information om ordet som betydelse, ordklass med mera. Informationen modifieras i takt med att ordet används.

Utöver nyord ska programmet enligt Googles patentansökan även leta efter slanguttryck, teleskopord, förkortningar, smeknamn, akronymer och ord och fraser som fått nya betydelser.

När programmet ska tas i bruk är inte känt. Inte heller är det känt vad Facebook ska göra med materialet. Enligt Business Insider är det troligt att det kommer att användas till att förbättra text- och stavningsverktyg eftersom programmet bland annat inkluderar slang som sällan finns i ordlistor.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Ordet som bäst tog pulsen på 2015 i Danmark var flygtningestrømme. Vinnaren utsågs av en jury där Danmarks Radio och Dansk Sprognævn fanns representerade. Till årets nyord utsågs fredsring.

Det var åttonde året i följd som årets ord korades på detta sätt. Juryn fick in 326 förslag från allmänheten. Av dessa valdes elva ut till finalrundan, där alltså flygtningestrømme var juryns favorit.

Flygtningestrømme var enligt ett pressmeddelande det ord som bäst kännetecknade 2015. I Danmark såväl som övriga Europa har bilder på flyktingar som vandrar längs vägarna varit ett ständigt inslag i nyhetsrapporteringen:

I begrundelsen for at vælge netop ”flygtningestrømme”, lød det blandt andet, at ordet danner store billeder oppe i folks hjerne om, hvad der skete i Danmark og Europa i 2015 – et år, som mange blandt andet vil huske for de mange mennesker, som gik på motorvejene.

Juryn passade även på att utse årets nyord. Valet föll på fredsring, en solidaritetsaktion som uppstod efter terrordådet mot en synagoga i Köpenhamn. Inte sällan var muslimer tongivande i dessa initiativ.

Dansk sprognævn presenterade dessutom en nyordslista. Där fanns ord som brexit, deleøkonomi, hævnporno, nonbinær och sengepraktik.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Klimatfrågor och åtgärder mot den globala uppvärmningen diskuterades flitigt i Norge under 2015. Därför har det grønne skiftet utsetts till årets ord. Bakom utnämningen står norska Språkrådet och Gisle Andersen, professor i engelska vid Norges handelshøyskole.

Även i Sverige talas det ibland om det gröna skiftet. Än så länge är dock inte användningen lika utbredd som i Norge. Det handlar om ett översättningslån från engelskan. Det fick stort genomslag i samband med parlamentsvalet i Kanada 2008. Då föreslog Stéphane Dion, dåvarande ledare för Kanadas liberala parti, ett system för grön skatteväxling som han kallade the green shift (tournant vert på franska).

Andra ord som lyfts fram på Språkrådets topplista har även de sitt ursprung i samhällsdebatten och nyhetshändelser. Oljesmell är resultatet av de sjunkande världsmarknadspriserna på olja, något som i Norge orsakat arbetslöshet, minskade skatte- och exportintäkter och ett rejält kursras för den norska kronan. Utslippsjuks var ett ord som myntades när det uppdagades att Volkswagen-koncernen manipulerat utsläppsvärden för en lång rad bilmodeller.

Flyktingkrisen representeras av två ord på listan. En asylbaron är en person som tjänar stora pengar på att i stor skala hyra ut bostäder åt asylsökande. Flyktingdugnad är de frivilliga insatser som görs av bland annat privatpersoner för att hjälpa flyktingar.

Här hittar du hela listan över 2015 års ord i Norge.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Sharing economy (’delningsekonomi’) är årets ord 2015 i australisk engelska. Såväl ordet som fenomenet diskuterades och användes flitigt under året. Bakom utnämningen står Australian National Dictionary Centre.

Taxitjänsten Ubers intåg har orsakat debatt i många länder. Inte minst i Australien, där många traditionella taxiföretagare befarar att Uber ska påverka branschen negativt. Uber är en av de nya tjänster som brukar räknas in i delningsekonomin, där användare betalar för eller byter tjänster med varandra.

Användningen av sharing economy ökade kraftigt i australisk engelska under 2015. Det är enligt Australian National Dictionary Centre ett fenomen som hos de flesta väcker positiva associationer.

Andra ord som var med i slutdiskussionerna var dark web (’del av internet som inte går att hitta med traditionella sökmotorer’), lawfare (’användning av juridiska metoder för att påverka ett politiskt beslut’), marriage equality (’jämställda möjligheter till äktenskap för par av samma kön’) och periscope (’direktsända med appen Periscope’).

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Nu blir det lättare att hålla ordning på titlar och andra ord från universitetsvärlden. Den senaste upplagan av Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen innehåller bland annat 35 nya tjänstetitlar.

Att svenska lärosäten sneglar mot USA och Storbritannien är inget nytt fenomen. En konsekvens av detta är att bland annat en lång rad engelska tjänstetitlar ofta används även vid svenska universitet. Den nya upplagan av Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen, som ges ut av Universitets- och högskolerådet, löser några av de översättningsproblem som blivit allt vanligare de senaste åren.

Engelskans peer assessment blir kamratbedömning, plagiarism check blir plagiatkontroll och pro dean blir prodekan. Flera ord kan dock ställa till det även i framtiden. För att kunna översätta vissa ord korrekt är det nödvändigt att känna till vad en tjänst faktiskt går ut på. Svenskans lektor blir senior lecturer i Storbritannien och assistant professor i USA. Biträdande lektor heter i Storbritannien associate senior lecturer men assistant professor i USA.

Du kan läsa mer om ordboken i Universitetsläraren.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Binge-watch (’serietitta’) är årets ord i engelskan 2015 enligt Collins Dictionary. Användningen ökade dramatiskt i takt med att allt fler ratade tablålagd tv för att i stället se sina favoritserier i sträck med hjälp av nättjänster som Netflix.

Det traditionella tv-tittandet – så kallad linjär tv eller tablålagd tv – minskar i popularitet. I stället för att pricka in en viss sändningstid på en viss kanal finns det i dag olika typer av tjänster som gör att ett program kan ses när det passar tittaren. Det nya sättet att titta på tv gör det också möjligt att se flera avsnitt i följd av en favoritserie. På engelska kallas ett sådant sätt att titta binge-watch.

Användningen av verbet binge-watch ökade under 2015. Dessutom var det ett ord som kännetecknade det gångna året. Därför valdes det till årets ord av Collins Dictionary.

Ordboksredaktionen utsåg ytterligare nio ord som på olika sätt representerade 2015. De var dadbod (’pappakropp’ – en otränad vuxenkropp som av vissa ändå uppfattas som attraktiv), shaming (’skammande’ – utpekandet av någons påstått bristfälliga beteende med syftet att få denna person att skämmas), Corbynomics (’Corbynekonomi’ – den nyvalde Labourledaren Jeremy Corbyns ekonomiska politik), clean eating (’rent ätande’ – en diet bestående av nyttiga och naturliga livsmedel utan tillsatser), ghosting (’det att avsluta ett förhållande genom att inte svara på något av ex-partnerns kontaktförsök’), swipe (’svajpa, svepa’ – att styra till exempel en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen), contactless (’kontaktlös’ – även i Sverige införs nu kontaktlösa betalningar som går snabbt eftersom det inte krävs någon kod för att genomföra kortbetalningen), manspreading (’bresande’ – det att män sitter så bredbent i exempelvis kollektivtrafiken att de tar upp mer än ett säte) och transgender (’transperson’ – ett ord med olika betydelser; den som uppmärksammas av Collins Dictionary gäller när en persons könsidentitet och könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska könet).

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Flüchtlinge (’flyktingar’) är årets ord 2015 i Tyskland. Årets icke-ord är Gutmensch (’person som omfamnar politisk korrekthet, godhetsapostel’).

Det gångna året präglades i Tyskland av flyktingkrisen. Debatten om flyktingmottagande gjorde även avtryck i Gesellschaft für deutsche Spraches lista över de ord som bäst beskrev 2015. Majoriteten av orden har anknytning till händelser under året.

Som årets ord valdes alltså Flüchtlinge. I minst lika hög grad som i Sverige diskuterade tyskar under 2015 hur många människor på flykt från krigets Syrien som skulle få en fristad i landet. Precis som i Sverige handlade diskussionen också om andra europeiska länders ansvar att ta emot flyktingar.

Tvåa blev Je suis Charlie (’Jag är Charlie’), en mening som efter terrorattentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo världen över användes som en solidaritetsförklaring för det fria ordet. Trea blev Grexit (’Greklands eventuella utträde ur eurosamarbetet’). Den ekonomiska situationen i Grekland var flitigt omdiskuterad i synnerhet under första halvan av 2015.

Varje år utses dessutom ett icke-ord. För att kvalificera sig som ett icke-ord krävs det att ordet till exempel åsidosätter mänskliga rättigheter, kränker vissa grupper eller är vilseledande. 2015 föll valet på Gutmensch.

Gutmensch är i allmänhet en nedsättande benämning på en person som omfamnar så kallad politisk korrekthet. I samband med flyktingkrisen har personer som ställt upp som volontärer eller förespråkat ett generöst mottagande av nödställda dömts ut som Gutmenschen. Fördömandena har främst kommit från högerpopulistiska kretsar. I Sverige talas det ofta på motsvarande sätt nedlåtande om godhetsapostlar.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Fössari är årets ord på Island 2015. Ordet röstades fram av allmänheten i public service-bolaget RÚV:s regi. Fössari (’fredagsöl, fredagsfest, fredagskänsla’) är en kortform för föstudagur (’fredag’) som de senaste åren blivit vanlig i ungdomsspråket. Ordet förekommer också flitigt i det som kallas tístlenska, alltså den isländska som används på mikrobloggen Twitter.

Fössari är ett ord med flera betydelser. Gemensamt är att de olika betydelserna är kopplade till fredagen som början på en ledig helg. Fössari kan vara såväl känslan inför helgen som det festande som påbörjas efter jobbet eller skolan på eftermiddagen. Ordet är belagt sedan 2012.

Mer sällsynt är att fössari används i betydelsen ’ljus öl’. Den betydelsen anknyter till flöskudagur (’flaskdag’), en annan vardaglig benämning på fredagen.

Omröstningen arrangerades av RÚV. De tio kandidaterna togs fram av forskningsinstitutet Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum och studentföreningen Mímir. Kriterierna för kandidaterna var att orden skulle vara nya och ha etablerat sig i isländskan under det gångna året. Dessutom skulle de på något sätt känneteckna 2015.

Övriga ord i omröstningen var deilihagkerfi (’delningsekonomi’), dróni (’drönare’), góða fólkið (’det goda folket’), grænkeri (’vegan, vegetarian’), hópfjármögnun (’gruppfinansiering, gräsrotsfinansiering’), lundabúð (’souvenirbutik’), matarsóun (’matslöseri’), núvitund (’mindfullness’) och rafretta (’e-cigarett’).

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Nu är årets officiella nyordslista här! Den innehåller några av alla de ord som etablerat sig i svenskan under 2015. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.

Två saker präglade 2015: krig och terror, och de flyktingströmmar de orsakat. I kölvattnet har användningen av ord som självradikalisering, EU-migrant och transitflykting ökat avsevärt.

– Krig, terror och flyktingar är tyvärr inga nya fenomen. Därför har få helt nya ord skapats på det här området under året. Däremot bildas nya sammansättningar. Terrorresa har till exempel aktualiserats i samband med förslag på ny lagstiftning och rapporter om svenskar som ansluter sig till terrorgrupper, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör vid Språkrådet.

Många nya ord bildas i dag för att människor reagerar mot normer som de uppfattar som negativa. Ofta avspeglar dessa ord ett engagemang för ett bättre samhälle. Moraliskt tveksamma aktieinnehav kan säljas ut genom att avinvestera och fullgod mat som slängs kan användas av den som dumpstrar.

– Aktivism ger också ständigt upphov till nyord. Ett led i aktivismen är ofta att lansera nya ord som ska ersätta negativt laddade ord. Ett sådant exempel är värdgraviditet i stället för surrogatmödraskap, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Nyordsflödet har även i år präglats av teknikutvecklingen. Vi tar en groupie, svischar pengar och följer en youtuber på nätet. Flera av orden tar fasta på teknikens baksidor, som ögonkramp, trollfabrik och geoblockering.

I nyordslistan finns nya ord som dels säger något om det gångna året, dels illustrerar språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur vi bildar nya ord. Listan innehåller bara en liten del av de ord som skapats eller blivit vanligare under året.

Hela nyordslistan med ordförklaringar och exempel hittar du på http://www.spraktidningen.se/nyord2015 och http://www.sprakochfolkminnen.se/nyord.

 

För mer information kontakta:

Anders Svensson

Språktidningens nyordsredaktör

anders@spraktidningen.se

0768-68 58 24

 

Lena Lind Palicki

Språkrådets nyordsgrupp, kontaktperson för nyordslistan

lena.lind.palicki@sprakochfolkminnen.se

08-442 42 07

0708-120 118

 

Ola Karlsson

Språkrådets nyordsgrupp, nyordsredaktör

ola.karlsson@sprakochfolkminnen.se

08-442 42 04

 

Illustration: Jens Magnusson

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - nyord