Öresundsbron ökade utbytet mellan Sverige och Danmark. Men bron tycks inte ha fått språkförståelsen att förbättras. Tvärtom. Nio av tio skånska gymnasieelever anser att danskan är svår att förstå. Och fyra av tio väljer att prata engelska när de reser över sundet, skriver Sydsvenskan.

Mari Bacquin och Robert Zola Christensen, språkforskare vid Lunds universitet, har undersökt språkförståelsen på bägge sidor sundet. I studien deltog totalt 446 gymnasieelever från skolor i Malmö och Köpenhamn.

Svenskarna besöker Danmark oftare än danskarna besöker Sverige. Svenskarna är också mer intresserade av att arbeta, leva och plugga i grannlandet. Men det är även svenskarna som har det tuffast med grannspråket. Hela 89 procent tycker att det är svårt att förstå danska. På besök i Danmark väljer därför 42 procent att använda engelska.

När danskarna tar en tur över sundet är det bara 13 procent som föredrar engelska. Av de tillfrågade gymnasieeleverna uppger 42 procent att det är svårt att förstå svenska.

Robert Zola Christensen och Mari Bacquin anser att 2010-talet kan gå till historien som det årtionde då svenskar och danskar slutade att förstå varandra. Trots bron har kontaktytorna, som tv-program, blivit färre. Robert Zola Christensen säger i Sydsvenskan att en attitydförändring skulle kunna förbättra situationen:

Vi måste skala bort det normativa tänkandet om hur det "borde" vara och börja se danskan som ett främmande språk – men ett språk som är lätt att lära sig.

Mari Bacquin och Robert Zola Christensen chattade även med Sydsvenskans läsare – om bland annat dialekter, grammatik och lånord.

Anders

2 kommentarer

Olivia, Emily, William och Ethan är namn som just nu är heta i engelskspråkiga länder. Alla fyra hamnade förra året på topp tio i USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Mest gemensamt har Australien och Nya Zeeland.

Språktidningen har tittat närmare på namnstatistik för 2012 i fyra länder där engelska är det klart största språket. Isabelle och Isabella respektive Sophie och Sophia har i sammanställningen räknats som varianter på samma namn.

Australien och Nya Zeeland har mest gemensamt när det gäller populära pojk- och flicknamn. Under 2012 återfanns hela fjorton av de vanligaste namnen för nyfödda – åtta flicknamn och sex pojknamn – på grannländernas tio i topp. Australien delade dessutom tretton namn med Storbritannien men bara åtta med USA, vilket var den lägsta gemensamma siffran.

Även Storbritannien och USA hade sammanlagt åtta gemensamma namn av totalt tjugo på de två listorna.

Och fyra namn tog sig alltså in på topp tio i alla fyra länder. Olivia toppade listan i Nya Zeeland, var trea i Australien, fyra i USA och sjua i Storbritannien. Emily var trea i både Nya Zeeland och Storbritannien och sexa i både Australien och USA. William kom på andra plats i Australien, tredje i Nya Zeeland, femte i USA och tionde i Storbritannien. Ethan placerade sig som trea i USA, fyra i Australien, åtta i Storbritannien och nia i Nya Zeeland.

Anders

0 kommentarer

Män beskriver egna och andra mäns fyllor närmast som spritorgier. Kvinnor beskriver däremot egna och andra kvinnors fyllor som lätt berusning. Valet av ord kan också påverka alkoholkonsumtionen, skriver amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

I undersökningen deltog 145 amerikanska studenter. De fick i studien skildra egna och andras attityder till alkohol. Oavsett graden av berusning använde kvinnor och män helt olika ord för att beskriva situationen.

Män väljer trots litet alkoholintag ord som hammered och wasted för att skildra berusningen. Även män som bara druckit något glas deklarerar gärna att de är stupfulla.

För kvinnor är situationen den omvända. Trots att de är rejält alkoholpåverkade föredrar kvinnor i regel att tona ned graden av berusning genom att använda ord som buzzed och tipsy.

Valet av ord återspeglar enligt forskarna synen på mäns och kvinnors drickande. Män löper i samhället mindre risk än kvinnor att utsättas för moraliska pekpinnar om alkoholkonsumtionen. En rejäl fylla kan till och med betraktas som manligt vilket gör att det är närmast fritt fram för män att överdriva berusningsgraden. En kvinna som dricker måttligt riskerar däremot lägre social status än en kvinna som bara dricker alkoholfritt.

Forskarna anser att språket kan påverka drickandet. Den som enbart ser sig som buzzed riskerar att fortsätta dricka eftersom den påstådda berusningsgraden är låg. Den som betraktar sig som wasted har redan accepterat rejäl berusning som ett normalt och socialt accepterat tillstånd – en syn på alkohol som kan vara farlig.

Anders

1 kommentarer

Yolo (en akronym för you only live once) och Gangnam style var enligt Times läsare de engelska ord typiska för år 2012 som de helst vill se försvinna i år. Andra ofavoriter var bland annat fiscal cliff ('budgetstup'), adorkable (en sammansmältning av dork och adorable) och amazeballs (för den som tycker att amazing inte räcker till).

Än så länge tycks läsarnas önskemål inte haft någon större effekt. Psys Gangnam style hörs visserligen inte lika ofta men komediserien New Girl, där huvudrollsinnehavaren Zooey Deschanel i marknadsföringen beskrivits som simply adorkable, går snart in på sin tredje säsong. Och varken i skrift eller tal finns det något som tyder på att yolo, amazeballs eller några av de andra hatorden skulle vara på väg bort.

Men hur står det till i svenskan? Finns det några modeord som du skulle vilja bli kvitt för gott? Kommentera gärna!

Anders

Foto: Fox

10 kommentarer

Jaleesa Martin vände sig till domstol för att lösa tvisten om sju månader gamla sonen Messiah Deshawns efternamn. I stället blev han av med ena förnamnet. Domaren Lu Ann Ballew motiverade beslutet med Messiah är en titel som bara kan ges till en person: Jesus Kristus.

I januari i år fick Jaleesa Martins barn Micah och Mason en lillebror. Tillsammans med pappan kom hon överens om förnamnen Messiah Deshawn. Föräldrarna kunde däremot inte komma överens om efternamnet. Valet stod mellan moderns Martin och faderns McCullough.

Besöket hos domstolen i Cocke County, Tennessee, fick dock en oväntad utgång. Domaren Lu Ann Ballew kom visserligen fram till att pojken skulle bära bägge föräldrarnas efternamn. Men mot föräldrarnas vilja strök hon även Messiah och beslutade att pojken skulle heta Martin DeShawn McCullough.

Lu Ann Ballew motiverade för WBIR beslutet med att det var bäst för pojken. Med många kristna i samhället skulle namnet Messiah kunna ställa till problem:

Ordet Messiah är en titel och det är en titel som bara har förtjänats av en person, och den personen är Jesus Kristus.

Jaleesa Martin beskrev beskedet som en chock. Men hon har överklagat beslutet som kommer att prövas den 17 september. Under tiden tänker hon fortsätta kalla pojken Messiah.

Messiah är enligt Los Angeles Times ett av de snabbast klättrande pojknamnen i USA. Förra året hamnade det på plats 387 av de vanligaste pojknamnen.

Anders

0 kommentarer

Bingo! skrek Austin Whaley när han smet in i bingohallen i Covington. Men den 18-årige skämtaren hade inte ens en bricka och än mindre bingo. Spelarna såg inte alls det lustiga i tilltaget. Austin Whaley förbjuds nu att säga ordet bingo under de närmaste sex månaderna, rapporterar Cincinnati Enquirer.

Med drygt 40 000 invånare är Covington den femte största staden i delstaten Kentucky på USA:s östkust. Hur stor andel av befolkningen som spelar bingo är inte känt, men det tycks som att många tar tidsfördrivet på stort allvar. Det fick nyligen 18-årige Austin Whaley erfara.

Tillsammans med några kamrater besökte han den 9 februari i år en bingohall i Covington. Austin Whiley skrek Bingo! varpå några minuters förvirring utbröt. Det visade sig snart att han bara skämtat med spelarna. Men skämtet föll inte i god jord.

Spelarnas besvikelse övergick snart till ilska. Många svor och skrek åt 18-åringens tilltag. Eftersom Austin Whaley inte bara störde och fördröjde spelet, utan också vägrade att be om ursäkt gjordes en polisanmälan. Polisen Richard Webster förklarade i Cincinnati Enquirer att 18-åringens beteende var oacceptabelt:

Precis som du inte kan springa in i en sal och skrika Det brinner! när det inte brinner, kan du inte springa in i en fullsatt bingohall och skrika Bingo! när ingen har det.

Austin Whaley, som tidigare är ostraffad, slapp åtminstone böter och fängelse. I rätten utdelade domaren Douglas Grothaus i stället ett annorlunda straff. I sex månader får han inte säga ordet bingo. Hur myndigheterna ska kontrollera att 18-åringen efterlever bingoförbudet förtäljer inte historien.

Anders

2 kommentarer

Illegal immigrant är historia i artiklar från nyhetsbyrån AP. Bara handlingar kan vara illegala, men inte människor. Därför kommer illegal immigration fortfarande att användas i spalterna. Det berättar AP i ett blogginlägg.

Hur personer som utan tillstånd vistas i ett land ska benämnas är inte bara föremål för debatt i Sverige. Här brukar liknande argument anföras. De som avråder från illegal invandrare anser att människor i sig inte kan vara illegala. I stället talas det ofta om papperslösa. Men även det är ett begrepp som inte vinner gehör i alla läger. Företrädare för Sverigedemokraterna har exempelvis hävdat att papperslös döljer att någon vistas i Sverige utan tillstånd.

AP anser nu att det i nyhetsbyråns alla texter blivit dags att göra sig av med etiketter på människor. AP ska inte längre tala om en person som schizophrenic, utan hellre skriva diagnosed with schizophrenia. Hellre en diagnos än en etikett, alltså. Och samma resonemang tillämpas på illegal immigrant.

Uttrycket ska hädanefter undvikas om det inte förekommer i citat. Bättre är enligt AP att berätta varför en person utan tillstånd befinner sig i landet. Den företeelsen kommer alltjämt att gå under namnet illegal immigration.

EU-kommissionär Cecilia Malmström uppmanar på Twitter EU att följa efter AP:s beslut. I Svenska Dagbladet berättar pressekreteraren Joakim Larsson att EU-dokument ofta översätts felaktigt från svenska. Ett vanligt fel är just att irreguljära migranter översätts till illegala invandrare.

Socialstyrelsen rekommenderar papperslös för personer som befinner sig i Sverige utan lov:

Trots riskerna för sammanblandning med dokumentslös och statslös används här uttrycket papperslös eftersom det också stämmer med det numera vanligaste och internationellt använda språkbruket.

Anders

0 kommentarer

Yngre tror mest på kinesiska. Den som har fyllt 56 år anser däremot att tyska gör större nytta. Men det viktigaste språket i yrkeslivet är engelska. Det visar en undersökning gjord av språkföretaget EF.

Hela 95 procent väljer engelska som ett av de två viktigaste språken att behärska i yrkeslivet. I åldersgruppen 56 till 80 år rankar 97 procent engelska som ett viktigt språk. Den lägsta andelen, 91 procent, finns bland 15- till 22-åringar.

Tyska hamnar på andra plats med 42 procent. Intresset för språket är störst hos dem som har fyllt 56 år, där 51 procent uppger att det tillhör de två viktigaste språken. Samma åsikt har bara 28 procent i gruppen 15 till 22 år.

Trea är spanska med 19 procent följt av franska med 11 procent och kinesiska med 10 procent. Det är framför allt yngre som tror på ökad betydelse för i synnerhet spanska och kinesiska. I gruppen 15 till 22 år väljer 24 procent kinesiska, 23 procent spanska och 14 procent franska. Intresset för kinesiska är lägst hos 36- till 55-åringar. Där rankar bara 5 procent språket som ett av de två viktigaste i yrkeslivet.

Anders

0 kommentarer

Engelsktalande identifierar snabbt grundstenarna i American sign language. De lär sig utan vidare att hålla rätt på både antalet stavelser och att skilja stavelser från morfem. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PSOL One.

Det likhetstecken som ibland sätts mellan språk och tal beskriver forskargruppen som en omedveten men ganska utbredd vanföreställning. För att visa detta lät forskarna en grupp engelsktalande amerikaner observera personer som talar American sign language, ASL, det största teckenspråket i USA och med spridning över hela kontinenten.

Trots att testpersonerna inte var bekanta med ASL sedan tidigare kunde de snabbt utröna några av språkets grundstenar. De lärde sig att se hur många stavelser ASL-talaren tecknade, och kunde snart också skilja på stavelser och morfem, språkets minsta betydelsebärande enheter.

En intressant iakttagelse under studien var att korrekta tecken fick testpersonerna att förstå ASL:s struktur. Men när de fick observera tecken som bröt mot ASL:s struktur drog de inga lärdomar av detta. Trots att testpersonerna inte förstod vad som sades kände de intuitivt att de falska tecknen bröt mot språkets struktur.

Forskarna anser att studien – om någon tvivlat – bevisar att språk har sin grund i lingvistiska principer som är gemensamma för såväl talade som tecknade språk. Det står också klart att kunskaper i ett talat språk ger förutsättningar att snabbt förstå strukturen i ett tecknat språk.

Anders

0 kommentarer

Varenda bokstav ska höras i uttalet av butter och letter. Och skolan slutar inte free fifteen utan three fifteen.

Sacred Heart Primary School i Middlesbrough har skickat ett brev till barnens föräldrar. I brevet uppmanas de att hjälpa till att rätta till elevernas uttal och grammatik. Budskapet från skolans rektor, Carol Walker, är att barnen behöver känna till den vårdade engelskan, rapporterar Gazette Live.

I brevet finns en lista på ord och meningar som skolan anser att barnen behöver träna på. Bland annat anses I dunno felaktigt och eleverna bör i stället säga I don't know, de bör även sluta uttala butter som butta och three som free, och dessutom inte glömma bort hjälpverben utan säga I have seen that i stället för I seen that.

Carol Walker säger till Gazette Live att uppmaningen inte går ut på att tvätta bort alla spår av elevernas dialekt. Däremot anser hon att det är viktigt att barnen inte lämnar skolan utan att känna till det polerade standarduttalet.

Anders

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - engelska