Rapportera till Språkpolisen

Har du stött på några slemmiga språkgrodor på sistone? Anmäl dem här! Ett urval publiceras i Språktidningen.

Anmäl!

Vänligen skriv in vad du vill anmäla.
Vänligen skriv in ditt namn.

Senaste anmälningarna

Det skär alltid i mig, när en människa kallas "gigant". Oftast handlar det om mycket kända män, men vad är det för en människosyn? Och vad är i så fall vi som inte är särskilt smarta och inte det allra minsta kända? Vad är en gigant om man vidhåller att alla människor, faktiskt precis alla, har lika värde?
tisdag, februari 27, 2018 - 12:19
AB, debattinlägg av Bah Kuhnke: "Som minister har den konstnärliga friheten hela tiden varit min ledstjärna". Kulturministern slår ett slag för de alltmer normaliserade syftningsfelen.
tisdag, februari 27, 2018 - 06:56
1. Helhetstänk. 2. "Vi har brustit i våra rutiner". 3. Snackis.
måndag, februari 26, 2018 - 15:40
@måndag, februari 26, 2018 - 07:47: "Pluggskolan" var på många sätt förträfflig, men den hade en olycksalig böjelse för oreflekterad dogmatik. Det talade språket påbjöd redan på min tid, 50-talet och framåt, objektsform för pronomen efter uttryck som "större än". Det är fullkomligt legitimt att göra sej en grammatikregel av detta faktum, så egentligen finns det inget att debattera. För övrigt fick vi inte skriva "sej" och "dom" heller, och det sk-ter jag glatt i sen länge.
måndag, februari 26, 2018 - 14:48
Apropå "bättre än jag" så fick jag lära mig i "den gamla pluggskolan" att det egentligen skulle vara "bättre än vad jag är" och då blir det ju logiskt att använda jag istället för mig.
måndag, februari 26, 2018 - 07:47
Säkra före det osäkra. Helt fel. Betrakta det säkra som osäkert. Således Betrakta det säkra för osäkert.
lördag, februari 24, 2018 - 21:23
Språktidningen? Går en på semester?? Förhoppningsvis fler. Går alltså inte att svara på frågan
lördag, februari 24, 2018 - 21:14
Författaren till semmelartikeln i senaste numret använder skikta när det ska vara sikta. Mjöl kan vara finsiktat (med en sikt) men inte finskiktat.
fredag, februari 23, 2018 - 09:29
Att ta det säkra "före det osäkra". Man skall ta det som verkar säkert som om det vore osäkert . Alltså; Tvivla. Det handlar inte om rangordning. Rolf
torsdag, februari 22, 2018 - 17:22
Särskrivningssjukan grasserar oförminskat, och det kan väl knappast råda någon tvekan om att Copywriters och Layoutare är den dominerande källan till smittspridningen. Dessa personer, som har som yrke att skriva svenska, vägrar använda bindestreck, utan särskriver sammansatta ord, något som många okritiskt tar efter, farsoten sprider sig. Det mest anmärkningsvärda är att Språktidningen, av alla publikationer, vägrar ta bort särskrivningen på tidningens omslag! "Språk Tidningen" skall det förbli. Hoppet är ute...
onsdag, februari 21, 2018 - 12:29

Sidor