Bryn

Text: Bo Bergman

De bågformiga små håren ovanför ögonlocken kallas ju ögonbryn, men varifrån kommer bryn? Det används sällan ensamt men ingår i sammansättningar som skogsbryn och vattenbryn. I altarbrun (bård, kläde för altarbordets framsida) har vi en gammal singularform. Grundbetydelsen är ’framskjutande kant, rand’. När det gäller besläktade ord, tänker man förstås på engelska brow, ’ögonbryn; panna; rand, kant’. Från de slaviska språken kan nämnas till exempel polska brew, ’ögonbryn’. Via grekiskans ophrys, ’ögonbryn; (upphöjd) rand’ hamnar vi till slut i sanskritordet bhrus, ’ögonbryn’.

Är då inte tyska Augenbraue en ordsläkting? Det står ljud- och betydelsemässigt nära bryn, brow och så vidare, men det är i stället släkt med det nordiska brå, ’ögonhår; ögonlock; ögonbryn; takskägg; rand’. De här orden kan ursprungligen ha syftat på ögonlockets snabba rörelser och bildats till en ordrot som betytt ’blinka; glänsa; röra sig snabbt’.

Ogräsnamnet baldersbrå hör också hit, men det bör knappast tolkas som ’(guden) Balders ögonhår’. Kanske är förleden från början en böjningsform av boll i betydelsen ’klot, kula’, och brå kan ha betytt ’rörlig kant’, eftersom kantblommorna böjer sig neråt på kvällen.