jättebättre

När något är mycket bra.
Av: 
Barbro Engberg
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
26 personer har röstat.