Stilbibel för en klassisk stil

The sense of style, Steven Pinker (Penguin books)

Text: Maria Arnstad

”Ni fattar inte hur dyrt det är att se så här billig ut!” Steven Pinker, språkvetare och psykologiprofessor, vet att välja exakta liknelser. Dolly Partons slagfärdiga citat får här illustrera det slit som ligger bakom en lättflytande och välformulerad text med – just det – väl valda bilder. En sådan text kan inte kommenderas fram, men den kan beskrivas. Det gör Steven Pinker i sin stilistikbibel. Han förordar då vad han kallar klassisk stil.

I denna stilgenre befinner sig skribenten i en låtsasvärld tillsammans med en fiktiv läsare. Någonting finns i den världen som skribenten vill visa, och det gäller att rikta läsarens blick mot detta. Läsaren förutsätts vara samarbetsvillig, fatta galoppen och delta i resonemanget.

Att skriva klassiskt är aldrig beroende av yttre påtryckningar, utan tar den tid och form som krävs för att presentera en sanning. När texten är slut ska läsaren ha sett det som skribenten ville visa. Artiklar, essäer och recensioner skrivs med fördel i denna stil, enligt Steven Pinker.

Och uppenbarligen fungerar den även när man skriver om stilistik.