Språkliga verktyg för inkludering

Språk och diskriminering, Lann Horn-scheidt och Mats Landqvist (Studentlitteratur)

Text: Anders Svensson

Det dräller av könsneutrala pronomen i svenskan. Än så länge har dock inga insändarsidor exploderat på grund av jag, du, ni eller dem. Däremot kan det räcka med att viska hen för att utlösa en kavalkad av argument, som sträcker sig från att just detta pronomen riskerar att avköna mänskligheten till att ordet inte kommer att bidra ett smack till ökad jämställdhet.

Uppenbarligen finns det en stark tro på att språket i sig kan förändra verkligheten. I fallet hen är det särskilt tydligt. Motståndet mot pronomenet handlar ofta om att hen inte anses återspegla verkligheten, utan blir till verkligheten.

I Språk och diskriminering tar Lann Hornscheidt och Mats Landqvist avstamp i mediedebatter om språk. Utgångspunkten är att språk är ett socialt redskap. Språk bygger därför relationer och avslöjar talarens föreställningsvärld.

Boken skildrar hur språk kan diskriminera och vad som kännetecknar nedsättande uttryck. Här finns också en verktygslåda för dem som vill undvika att stämpla någon som avvikande.