Skånska ord med allmänbildning på köpet

Skånsk-svensk ordbok, Kalle Lind (Roos & Tegnér)

Text: Anders Svensson

Den som är bekant med radioprataren och författaren Kalle Lind anar nog att detta inte är en traditionell dialektordbok. Här samsas typiskt skånska uttryck med uppslagsord som närmast fungerar som allmänbildning, som Arlövsrevyn, falafel och Zlatan. Inte heller de dialektalt färgade orden behandlas särskilt traditionellt. Uppslagsordet övanpå/övanpo, för rikssvenska ’ovanpå’, har till exempel försetts med kommentaren ”eventuellt talfel”.

Den lättsamma tonen innebär inte att boken saknar ambitioner. Förklaringarna till orden är både initierade och roande.

En infödd skåning är säkerligen bekant med dialektala stapelvaror som fubbick, ett choklad, rälig och sulten. Men för en utomstående är denna en trevlig inkörsport till skånskan.